top of page
เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ที่

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ที่

ความแตกต่างระหว่าง “เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี” กับ “ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี”


ความแตกต่างระหว่าง “เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี” กับ “ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี”

ตอนนี้ที่ KBC. อย่างที่ทราบกันดีว่าเรามีหลักสูตรมากมายเพื่อให้ทุกคนที่สนใจเริ่มต้นหรือลงทุนในธุรกิจด้านความงามอย่าง "เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี" ซึ่งแต่ละหลักสูตรถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการสร้างแบรนด์เอเจนซี่ของตัวเองและสามารถดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งพัฒนาไปต่อได้ด้วยตัวเอง


ความแตกต่างระหว่าง “เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี” กับ “ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี”

แต่ตอนนี้ที่ KBC. เราได้สร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ "หลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี" เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง มีอาชีพหลักอยู่แล้้วแต่ก็อยากทำงานอื่นที่สร้างรายได้สูงกว่า แต่ก็ไม่อยากผูกมัดด้วยเวลาและระบบการทำงานที่รัดตัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ KBC. สร้างขึ้นมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ "Work From Anywhere" ไม่ว่าใครก็สามารถทำงานแม้จะไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศประจำ ขอเพียงมีโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารที่พร้อมอินเทอร์เน็ตแค่นี้ก็สามารถทำงานได้แล้ว


ความแตกต่างระหว่าง “เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี” กับ “ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี”

มาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าระหว่างเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีกับที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร? ต้องขอบอกก่อนว่าทั้ง 2 มีทั้งความแตกต่างกัน