top of page

หลักสูตรความรู้เชิงการแพทย์ศัลยกรรมเกาหลี

  • 8ภารกิจ

เกี่ยวกับ

หลักสูตรสำหรับที่ปรึกษาศัลยกรรมเกากหลี โดยศัลยแพทย์ลีซอกจุน โรงพยาบาลศัลยกรรมรีเจน และแอสเซมเบิลประเทศเกาหลีใต้

คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนี้จากแอปมือถือ

ผู้สอน

ราคา

฿25,000.00

แชร์

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page